Robot Hàn Tig

Robot hàn chính xác, mối hàn đẹp chính xác không cục giảm xử lý công đoạn tiền xử lý và cắt giảm nhân công hàn.

Robot gắp sản phẩm

Tăng số lượng sản phẩm sản xuất được trong cùng 1 khoảng thời gian sau khi ứng dụng robot gắp, di chuyển sản phẩm của Uniduc.

Tư vấn tự động hóa xưởng sản xuất

Bạn muốn tự động hóa nhà máy, sản xuất thông minh?

Giải quyết sự cố hạ tầng, xây dựng.

Liên hệ chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Robot hoạt động 24/24

Robot được lâp trình phối hợp với các bộ phận khác của dây chuyền giúp nhà máy của bạn hoạt động 24/24 tự động sản xuất.

Sản phẩm của chúng tôi

Uniduc - Nâng cao hiệu suất nhà máy của bạn!